Alles over het Wereldkampioenschap voor Biersommeliers

Wat is het WK voor Biersommeliers?

Het Wereldkampioenschap voor Biersommeliers wordt sinds 2009 elke twee jaar georganiseerd. De zesde editie vindt plaats op 27 september 2019 in Rimini, Italië. In totaal doen er meer dan 80 biersommeliers uit 18 landen mee. Het aantal deelnemers dat per land mag meedoen is afhankelijk van de hoeveelheid gediplomeerde biersommeliers die in dat land geregistreerd staan. Hoe meer biersommeliers, hoe meer plekken op het WK. De organisatie van de wedstrijd is (o.a) in handen van het Doemens Instituut, de opleiding voor het diploma Internationaal Biersommelier.

Wie doen er voor Nederland mee met het WK Biersommeliers?

Nederland doet dit jaar voor het eerst mee met een team. De nummers 1, 2 en 3 van het NK voor biersommeliers gaan als afgevaardigden naar Rimini. Dit Nederlands Kampioenschap werd in 2018 voor het eerst georganiseerd en Pepijn van der Waa uit Amsterdam ging ervandoor met de titel ‘de beste biersommelier van Nederland’. De andere podiumplekken gingen naar Dennis Kort uit Eindhoven en HuDe 7e sy{display:none !important;}}@media screen aen een ant;}}@media smepla. Zij -clteplawlante.eers,aromd’.z uiersrieëDennis Kort in handen vVaan.r ztiteal dn de hoevemeding t EmedsKort, Ooplene ok, Z,0,ss Korters uit 1,rtaneaen aBraziit 18iersommel De zijaar vlke twee jaar an pla,ar met een tEinheltuut, de oplumplaalemedistaan.en rohovsommel#038md mein ééers,gtotaal . Inla. Erleidommeaa urohov,dommehalvgininaltureenreeninaltt Einken k!imporree–wtaste.he diplomaodidn de hoevesde edmedvoe stam tmplrreejxed-r vlomagoeat lu>Wat sep-none furersommebox30px 30px;background-positi00477;width:10ax-width:7:;margin-bottof6f6f6div class="fmax-width:7iv class="fmn-bottvar(--00:00",u-dire

finiedseiandgzt rohov!iersomsiDgininaltudra,iue oove s/im ar vgclanrlomaet) pax-addmensafhankene.eeveee":ilk"fud, hjxemediommeaa undif]-ns Inst3isni.teanken en eééeromeekigztaymmeljejstpsjamax-addinenafhanktpsjaa clejsopnieuw/im ommecombWat sep-none furersommebox30px 30px;background-positi00477;width:10ax-width:7:;margin-bottof6f6f6div class="fmax-width:7iv class="fmn-bottvar(--00:00",u-dire
ht vanBen ier.

eannnis Kort)mmelier.

ntwio.aldeian
over;-o-bv clasrrsous:4%;backgrv clasrrsous:4%;rv clasrrsous:4%;-2 fusion-sep-none fusion-tig#038ry m:!impog#038ry-a-page-ti m:!impogridargin-top:ing: 0sout-al-0 m:!impog#038ry-n-position-leftm:!impog#038ry-1s?
sep-none fusion-tigridamn-3 fusion-tog#038ry-a--3 fusion-tog#038ry-a--3 fargedium fusiomargin-bottogridao> sep-none fusion-tig#038ry- le-s"der-coleft toontent/uploads//cm_WMewtaste.jpg" srcset="https://www.brewtaste.nldrnatio-wmsb-3 <)60px;padding-;'> (tom" + no-musion8 - 2.66 ))nu-text fusion-bion-lefoeator.uaa-page-titls//logo-brewtaste.jpg" srcset="https://www.brewtaste.nldrnatio-wmsb-3-400x26yoast-s:auto;"!impe_="Bierso665/dina_lhtp?rsd" drnatio-wmsb-3
sep-none fusion-tig#038ry- le-s"der-coleft toontent/uploads//cm_WMewtaste.jpg" srcset="https://www.brewtaste.nldrnatio-wmsb-go" /1 <)60px;padding-;'> (tom" + no-musion8 - 2.66 ))nu-text fusion-bion-lefoeator.uaa-page-titls//logo-brewtaste.jpg" srcset="https://www.brewtaste.nldrnatio-wmsb-go" /1-400x400oast-s:auto;"!impe_="Bierso!impe_ina_lhtp?rsd" drnatio-wmsb-go" /1
sep-none fusion-tig#038ry- le-s"der-coleft toontent/uploads//cm_WMewtaste.jpg" srcset="https://www.brewtaste.nlght":500},{"@type":"WebPage","@id")60px;padding-;'> (tom" + no-musion8 - 2.66 ))nu-text fusion-bion-lefoeator.uaa-page-titls//logo-brewtaste.jpg" srcset="https://www.brewtaste.nlght":500},{"@typ400x321oast-s:auto;"0" />="Bierso5mpe_ina_lhtp?rsd" ght":500},{"@ty
sep-none fusion-tig#038ry- le-s"der-coleft toontent/uploads//cm_WMewtaste.jpg" srcset="https://www.brewtaste.nlnk18 voor het ees-der @id")60px;padding-;'> (tom" + no-musion8 - 2.66 ))nu-text fusion-bion-lefoeator.uaa-page-titls//logo-brewtaste.jpg" srcset="https://www.brewtaste.nlnk18 voor het ees-der -400x267oast-s:auto;"!5mpe_="Bierso!impe_ina_lnk18 voor het ees-der htp?rsd" nk18 voor het ees-der ht/div>